Powered by Blogger.

Hướng dẫn Chmod HostingChắc các bạn đã biết Chmod là một cách để bảo mật website khỏi bị hack một cách hữu hiệu nhất. Tuy nhiên không phải ai củng biết cách Chmod. Bài hướng dẫn này sẻ giúp các bạn lân đầu sử dụng hosting biết cách Chmod trực tiếp trên hosting của mình.
Bước 1: Các bạn đăng nhập vào hosting của mình theo đường dẫn sau. http://mydomain.com:2222
Với used và password của hosting do nhà cung cấp tạo cho bạn. Thì được giao diện như sau.


Bước 2: Chọn thư mục Public_html

Bước 3: Chọn Foder hay File bạn muốn ChmodSau đó nhập giá trị bạn muốn Chmod vào

Vậy là đã Chmod xong rồi đó. Chúc các bạn thành công.

Chú ý: Các bạn Chmod cho đúng nhé

"r" - quyền được đọc
"w" - quyền được ghi
"x" - quyền được thực hiện
Ngoài ra còn có:
"u" - đối với user
"g" - đối với group
"o" - đối với other (world)
"a" - đối với all (tất cả)
Ví dụ: 755 = chmod u=rwx,go=rx filename; 644 = chmod u=rw,go=r filename; 600 = chmod u=rw,go= filename; 444 = chmod a=r filename


    Blogger Comment
    Facebook Comment