Powered by Blogger.

Cách cài đặt SSL trong PrestaShop


Để đảm bảo an toàn trong việc thanh toán điện tử trong PrestaShop, bạn nên cài đặt SSL cho site của bạn nếu host hỗ trợ SSL. Đăng nhập PrestaShop và bật SSL

Back Office >> Preferences.
Tại Tùy Chọn "Enable SSL" chọn "Yes".
How to set SSL in PrestaShop
Bật tùy chọn tăng chức năng bảo mật cho Front Office - Increase Front Office security: tạo khóa ngẫu nhiên cho mỗi truy cập.
Chú ý: Kết nối SSL thông qua giao thức HTTPS luôn chậm hơn HTTP, nhưng đảm bảo bảo mật, vì vậy chỉ áp dụng SSL cho các trang thanh toán mà chứa các thông tin nhạy cảm.
    Blogger Comment
    Facebook Comment