Powered by Blogger.

Google Penguin là gì?


Google Penguin là 1 thuật toán của Google, dùng để đánh giá chất lượng backlink của 1 website, qua đó thay đổi thứ tự xếp hạng website đó trên công cụ tìm kiếm. Google Penguin ra đời vào ngày 24/04/2012, đến thời điểm ngày hôm nay, 27/01/2013, nó đã được Google cập nhật rất nhiều lần, càng ngày càng nhiều hơn, và nó đã làm thay đổi cách building link truyền thống của SEOer.

Các tiêu chí được Penguin đánh giá:

Chất lượng của liên kết: các backlink được coi là chất lượng là các backlink đến từ các site cùng chủ đề, có tuổi đời, PR cao,..
Tỷ lệ anchortext: bao gồm anchortext chính xác, rộng, hẹp, redirect, image,…
Tôi sẽ giải thích thêm về các dạng anchortext: Ví dụ từ khóa của bạn là: điều hòa với domain là http://dieuhoa24h.com thì anchortext chính xác là điều hòa, hẹp là điều hoặc hòa, rộng là sửa điều hòa, bán điều hòa,.. Link redirect là http://dieuhoa24h.com, image: khi click vào hình ảnh thì chuyển hướng sang websites của mình, link tự nhiên: chèn link vào các từ đến hướng người đọc đến web mình như xem tại đây, download, click here,…
Nếu bạn muốn có thứ hạng cao, bạn nên có liên kết từ tất cả các dạng anchortex. Tùy từng lĩnh vực mà tỷ lệ anchortext khác nhau, nhưng theo cá nhân tôi, lượng anchortext chính của từ khóa nên giao động từ 30-35%. Các bạn có thể sử dụng công cụ SEO của SEOmoz (mất phí).
    Blogger Comment
    Facebook Comment