Powered by Blogger.

Hướng dẫn cách thêm ngôn ngữ cho PrestaShop

Bạn có thể dễ dàng thêm nhiều ngôn ngữ cho PrestaShop với sự hỗ trợ của công cụ Import và Translation trong Prestashop Back Office.
Cách thực hiện:

1. Đăng nhập vào Prestashop.
Xem các gói ngôn ngữ của Prestashop ở cuối bài.
2. Tạo ngôn ngữ mới nếu chưa có
Tools >> Languages >> Add new.
Tìm tới gói ngôn ngữ vừa tải về và bấm nút "Import".
Thêm ngôn ngữ cho PrestaShop
Vào tab Tools -> Languages để chọn ngôn ngữ mặc định cho website Prestashop của bạn.
Chọn ngôn ngữ cần sửa, upload ảnh cờ quốc gia và nhập mã ISO code của quốc gia đó.
Ví dụ với Tiếng việt, bạn nhập
Name: Tiếng Việt.
ISO code: vn.
Upload ảnh thay thế khi sản phẩm của bạn chưa có hình ảnh nào.
Bấm Save để lưu lại các thay đổi.
Thêm ngôn ngữ cho Prestashop bước 2

Các gói PrestaShop Language packs


LANGUAGE ISO DATE ACTION
Argentina* ar 15-04-2009
Catalan* ca 16-03-2009
Czech* cz 09-03-2009
Danish* dk 15-04-2009
Dutch* nl 15-04-2009
Estonian* et 15-04-2009
Finnish* fi 15-04-2009
Galician* gl 03-03-2009
German* de 15-04-2009
Greek* gr 15-04-2009
Hebrew* he 30-09-2008
Hungarian* hu 15-04-2009
Indonesian* id 15-04-2009
Iranian* ir 00-00-0000
Italian* it 15-04-2009
Latvia* lv 15-12-2008
Lithuanian* lt 15-04-2009
Norwegian* no 15-04-2009
Polish* pl 15-04-2009
Portuguese* pt 15-04-2009
Portuguese-Brasilian* br 15-04-2009
Romanian* ro 15-04-2009
Russian* ru 15-04-2009
Slovak* sk 15-04-2009
Spanish* es 15-04-2009
Swedish* se 15-04-2009
Thai* th 14-04-2009
Turkish* tr 15-04-2009
Vietnamese* vn 14-04-2009

Tương thích:
* Chỉ tương thích với PrestaShop 1.0
* 1.1beta3 compatible 1.1 final
* 1.1beta4 compatible 1.1 final
    Blogger Comment
    Facebook Comment