Powered by Blogger.

Tối ưu máy tìm kiếm SEO với PrestaShop Module - Canonical URL hoặc MetaCanonical

Tối ưu máy tìm kiếm - Search Engine Optimization bằng cách tránh lỗi trùng lặp nội dung cho PrestaShop với PrestaShop Module: Canonical URL hoặc MetaCanonical.
Phiên bản hiện tại

1. Canonical URL v1.3

Đã bao gồm trong PrestaShop 1.2.
Ví dụ
<link rel=”canonical” href=”http://www.website.com/product.php?item=landing">
Tối ưu máy tìm kiếm: tránh trùng lặp nội dung
Cấu hình module.
Back Office >> Modules >> Canonical URL >> Configure
Lựa chọn tên miền chính không bao gồm dấu "/", file "index.php"  hay giao thức "http(s)"
Ví dụ: toanquyen.com
Click vào Save để lưu.
Download Canonicalurl

2. MetaCanonical

Với module này bạn không cần cấu hình gì.
Download Metacanonical

3. Tối ưu máy tìm kiếm với các thẻ meta

Khi tạo và sửa các sản phẩm trong gian hàng phải nhập các trường sau
Meta title
Meta Description
Meta Keywords
tags

4. Tạo Google sitemap

Cài đặt Google sitemap
Back Office >> Module >> Google sitemap >> Configure >> Generate Xml file
Nộp sitemap của bạn tại địa chỉ của Google webmaster.
http://toanquyen.com/sitemap.xml
    Blogger Comment
    Facebook Comment