Powered by Blogger.

Cách thêm tiền tệ VNĐ cho Open Cart

Vào Admin => Hệ Thống => Địa Phương => Tiền Tệ
Chọn : Thêm
Tiêu đề Tiền Tệ : VNĐ
Mã : GBP
Ký tự trước : Bỏ trống
Ký tự sau :  VNĐ
Số thập phân : Bỏ trống
Giá Trị : 1.00000000
Tình Trạng : Bật
Lưu lại .
Sau đó vào Hệ thống = > Thiết lập => Sữa
Phần Khu vực ==> Tiền Tệ => Chọn VNĐ
    Blogger Comment
    Facebook Comment