Powered by Blogger.

Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt cho Opencart

Để cài đặt tiếng Việt cho Opencart đầu tiên bạn download gói tiếng Việt từ link sau:
Tiếng Việt opencart

Sau khi down về bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1 :Copy các file trong thư mục upload và up lên thư mục gốc trên website của bạn

Bước 2:
Vào System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. Điền vào các thông tin sau:
- Language Name: vietnamese
- Code: vi
- Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
- Image: vn.png
- Directory: vietnamese
- Filename: vietnamese
- Status: Enabled
Sau đó save lại.

Bước 3:
Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ của shop -> các bạn chọn Vietnamese.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản trị -> các bạn chọn Vietnamese.

Bước 4: Xem thành quả của mình
    Blogger Comment
    Facebook Comment