Powered by Blogger.

Prestashop 1.5 Hướng dẫn quản trị hệ thống (System Administrator Guide)

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cấu hình một máy chủ Web tốt hơn và an toàn hơn. Một khi điều này được thực hiện, bạn sẽ sẵn sàng để cài đặt PrestaShop, sử dụng hướng dẫn Bắt đầu của chúng tôi: http://doc.prestashop.com/display/PS15/Getting+Started.

Cấu hình PHP
 • Chỉnh sửa php.ini
 • Các thiết đặt bắt buộc
 • Các thiết đặt nên làm
MySQL cấu hình
 • Một người sử dụng MySQL cho mỗi ứng dụng web

Xác thực cơ bản (htaccess).
Làm cho PrestaShop của bạn cài đặt an toàn hơn

 • Cập nhật

Tinh chỉnh và hiệu suất

 • file config.inc.php
 • tập tin defines.inc.php
 • tập tin smarty.config.inc.php

Cải thiện hiệu suất của PrestaShop

 • Cải thiện hiệu suất PHP
 • Cải thiện hiệu suất MySQL
 • Cải tiến các thứ khác

Nginx URL thân thiện
Linh tinh khác

 • Cấu trúc tập tin PrestaShop
 • Di chuyển PrestaShop
Nhóm KIP Share Lược dịch Prestashop 1.5  System Administrator Guide -  đang được thực hiện......
  Blogger Comment
  Facebook Comment