Powered by Blogger.

Giải pháp khôi phục dữ liệu sau thảm họa - Disaster Recovery

1. Giải pháp nhân bản dữ liệu từ xa

Giải pháp Khôi phục dữ liệu sau thảm họa (DR) của DRS đưa ra dựa trên nền tảng công nghệ của các hãng nổi tiếng trên thế giới như IBM, HP, Veritas, FalconStor, v.v cho phép duy trì hoạt động trao đổi thông tin, nâng cao tính sẵn sàng cho hệ thống, bảo vệ chi phí đầu tư của doanh nghiệp.

Giải pháp được xây dựng dựa trên các chuẩn công nghệ nhân bản dữ liệu từ xa, sử dụng giải pháp quản lý và vận hành hệ thống một cách tự động dựa trên chiến lược nhân bản và phục hồi sau thảm họa đã được lập từ trước.
Công nghệ nhân bản dữ liệu từ xa sử dụng mô hình chuẩn, áp dụng cho mọi hệ thống như Metro Mirroring hoặc Global Mirroring.
Metro Mirroring cho phép nhân bản các logical volume thời gian thực giữa 2 site cách xa nhau tới 300km, sử dụng công nghệ nhân bản dữ liệu đồng bộ giữa 2 site (site cục bộ và từ xa).
Global Mirroring cung cấp tính năng sao chép từ xa với khoảng cách lớn giữa 2 site sử dụng công nghệ ASynchorous. Với Global Mirror, dữ liệu mà host ghi tới Storage Unit tại site cục bộ được “shadow” tới Storage Unit tại site từ xa dưới dạng Offline. Khi đó, một bản sao nhất quán của dữ liệu được tự động duy trì trên Storage Unit tại site từ xa.

2. Giải pháp đơn giản, chỉ sao lưu dữ liệu dự phòng

Với giải pháp này chỉ có phương án sao lưu dữ liệu dự phòng ra băng từ (tape) hoặc các thiết bị khác. Dữ liệu được sao lưu hằng ngày và các  băng từ được chuyển đến một nơi khác (offsite) để cất giữ. nên khi cần khôi phục các tape được mang trở lại để khôi phục lại phần dữ liệu bị sự cố.
Lợi điểm của giải pháp này là chi phí thấp, quản trị đơn giản rất phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ.

3. Giải pháp xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng và sao lưu dữ liệu theo chu kỳ

Với giải pháp này chúng tôi chỉ sao lưu dự phòng dữ liệu kết hợp với một trung tâm dữ liệu dự phòng nhưng ở mức chỉ an toàn cho dữ liệu. Một khi có sự cố tại trung tâm chính chúng ta vẫn đảm bảo toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp vẫn an toàn nhưng cần có thời gian nhất định để khôi phục cho hệ thống hoạt động lại. Tuy nhiên do dữ liệu chỉ được sao lưu theo chu kỳ nên có thể sẽ có sự mất mát nhỏ dữ liệu của những giao dịch nằm trong khoảng giữa chu kỳ sao lưu. Ưu điểm của giải pháp là chi phí thấp và hầu như đảm bảo dữ liệu không bị mất mát khi có thảm hoạ xảy ra

Với giải pháp này chúng ta cần

 • Xây dựng một Trung tâm dữ liệu dự phòng – Data center Backup với các thiết bị tương thích
 • Dữ liệu được sao lưu hằng ngày và các băng từ được chuyển đến một nơi khác ( offsite ) để cất giữ
 • Khi Trung tâm dữ liệu chính bị sự cố: các băng từ ở offsite được mang đến Trung tâm dữ liệu dự phòng để khôi phục lại dữ liệu.

4. Giải pháp xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng và sao lưu dữ liệu trực tuyến (Online Backup)

Với giải pháp này chúng ta đảm bảo dữ liệu không bị mất mát và khắc phục được các nhược điểm của giải pháp trên nhờ sao lưu dữ liệu liên tục và tự động thông qua đường truyền nhưng chi phí đầu tư cao hơn.Với giải pháp này tuy chưa đảm bảo an toàn cho tất cả dữ liệu vì sao lưu trực tuyến nhưng hệ thống vẫn cần một khoảng thời gian ngắn để thực thi, nhưng giải pháp này đã có thể đảm bảo gần như 99,99% dữ liệu của doanh nghiệp được sao lưu an toàn.

Để thực hiện giải pháp này chúng ta cần các yếu tố

 • Đòi hỏi phải xây dựng một Trung tâm dữ liệu dự phòng với các thiết bị tương thích
 • Dữ liệu được sao lưu trực tuyến về trung tâm dự phòng bằng đường truyền tốc độ cao
 • Khi Trung tâm dữ liệu chính bị sự cố, Trung tâm dữ liệu dự phòng khôi phục dữ liệu có sẵn và sẵn sàng thay thế Trung tâm dữ liệu chính.

5. Giải pháp xây dựng TTDL dự phòng và đồng bộ dữ liệu bằng đường truyền cao tốc

Với giải pháp này chúng tôi đảm bảo tất cả dữ liệu của doanh nghiệp được sao lưu về trung tâm dự phòng nhờ khả năng đồng bộ dữ liệu liên tục. Tức bất kỳ giao dịch phát sinh thay đổi nào tại trung tâm chính đều được đồng bộ ngay tức thời về trung tâm dự phòng.
Mặc dù với giải pháp này đã đảm bảo dữ liệu của doanh nghiệp luôn được bảo toàn trong bất kỳ trường hợp sự cố nào ở trung tâm chính, nhưng ngoài nhược điểm chi phí khá cao thì giải pháp này vẫn hạn chế vì cần một thời gian ngắn nhất định để khôi phục khi có sự cố xảy ra.

Để triển khai giải pháp này cần

 • Đòi hỏi phải xây dựng một Trung tâm dữ liệu dự phòng với các thiết bị tương thích
 • Dữ liệu được đồng bộ giữa 2 site bằng đường truyền tốc độ cao
 • Khi Trung tâm dữ liệu chính bị sự cố, Trung tâm dữ liệu dự phòng sẵn sàng thay thế Trung tâm dữ liệu chính.

6. Giải pháp DR toàn diện

Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng, công ty chúng tôi đảm bảo cung cấp cho khách hàng giải pháp DR toàn diện về mặt dữ liệu cũng như tự động khôi phục hoạt động mà không phải tạm ngưng hệ thống trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Trong giải pháp kỹ thuật này chúng tôi xây dựng dự phòng cho hầu hết các thành phần có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn DR quốc tế. Tức dự phòng bao gồm cho: dữ liệu, máy chủ, hệ thống mạng, hệ thống an ninh…. như mô hình tham khảo dưới đây.

  Blogger Comment
  Facebook Comment