Powered by Blogger.

Hệ thống IP-TIVI

Lịch sử

Năm 1994, World của ABC đã có buổi trình chiếu truyền hình quảng bá qua mạng Internet đầu tiên, sử dụng phần mềm CU-SeeMe videoconferencing.

Tổ chức liên quan đến IPTV đầu tiên xuất hiện là vào năm 1995, với sự thành lập Precept Software bởi Judith Estrin và Bill Carrico. Họ đã thiết kế và xây dựng một sản phẩm internet video gọi là "IP/TV". IP/TV là một MBONE tương thích với các ứng dụng trên Windows và Unix, thực hiện truyền âm thanh, hình ảnh thông qua cả giao thức unicast và IP multicast RTP/RTCP. Phần mềm này được viết bởi Steve Casner, Karl Auerbach, và Cha Chee Kuan. Hệ thống này đã được Cisco Systems mua vào năm 1998 và Cisco đã giữ lại tên "IP/TV".


AudioNet bắt đầu tiến hành nghiên cứu live webcasts với WFAA-TV trong tháng năm 1998, và KCTU-LP vào mùng 10 tháng 1 năm 1998.

Kingston Communications, một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở UK, triển khai KIT (Kingston Interactive Television), và IPTV qua mạng băng rộng DSL vào tháng 9 năm 1999 sau khi thử nghiệm dịch vụ TV và VoD. Nhà cung cấp này đã thêm dịch vụ VoD vào hệ thống trong tháng 10 năm 2001 với hệ thống Yes TV. Kingston là một trong những công ty đầu tiên trên thế giới triển khai IPTV và IP VoD qua mạng ADSL.

Hiện nay, IPTV chỉ mới bắt đầu phát triển ở trung và đông Âu. Ở châu Á, ngay tại Việt Nam đã có nhiều công ty khai thác công nghệ IPTV.

IPTV và Internet TV

Dịch vụ IPTV thường được cung cấp thông qua một hệ thống mạng rất phức tạp và được đầu tư lớn với băng thông rộng nhằm đáp ứng số lượng lớn các luồng multicast. Một hệ thống mạng với chất lượng cao hơn sẽ có thể cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt hơn.

Trong khi đó, "Internet TV" là dịch vụ mà các luồng dữ liệu được gửi thông qua mạng IP (thông thường là mạng Internet) dựa trên mô hình "best effort".

So sánh với IPTV, Internet TV có thể nhanh chóng đưa vào thị trường hơn và đầu tư cũng thấp hơn. Internet TV có thể dựa trên nền tảng mạng hiện tại bao gồm mạng băng rộng, ADSL, Wi-Fi, cáp và vệ tinh.

Cấu trúc hệ thống IPTV

Cấu trúc mạng máy chủ video

Có 2 cấu trúc chính: tập trung và phân tán:

  - Cấu trúc tập trung là tương đối đơn giản và dễ dàng quản lý. Ví du, toàn bộ nội dung được lưu các máy chủ trung tâm. Mô hình này phù hợp với những mạng cung cấp dịch vụ VoD với qui mô nhỏ, có đầy đủ băng thông ở mạng lõi và biên và có một Content Delivery Network (CDN) đủ năng lực.

 - Cấu trúc phân tán có những ưu điểm về vấn đề sử dụng băng thông và quản lý hệ thống trong những hệ thống mạng lớn. Cấu trúc phân tán cần các công nghệ phân phối nội dung tinh vi và thông minh hơn.

Những vấn đề trong một giải pháp End-to-End IPTV

Một số vấn đề về công nghệ cần quan tâm khi triển khai dịch vụ IPTV: phân phối nội dung, middleware, cấu trúc mạng truyền tải và thiết bị cho người dùng cuối.

IPTV dựa trên các dịch vụ hội tụ

Ưu điểm khác của mạng IP là khả năng tích hợp và hội tụ. Các dịch vụ hội tụ gây ra sự tác động lẫn nhau giữa các dịch vụ hiện tại trong cách thức tạo ra các dịch vụ gia tăng mới. Ví dụ là dịch vụ On-Screen Caller ID, có Caller ID trong TV và có thể sử dụng nó. Những dịch vụ dựa trên mạng IP sẽ cho phép khách hàng tra cứu thông tin thông qua TV của họ, máy tính, điện thoại di động, các dịch vụ tích hợp, nội dung sẽ được nối lại với nhau.
Giới hạn

Do IPTV yêu cầu truyền nội dung theo thời gian thực và sử dụng Internet Protocol, nó sẽ rất dễ bị mất gói tin hay trễ. Nếu kết nối IPTV không đủ nhanh, việc mất hay vỡ hình có thể xảy ra.
    Blogger Comment
    Facebook Comment