Powered by Blogger.

Veeam Backup & Replication v6 – P1

I. Giới thiệu

Veeam Backup & Replication không còn là một cái tên quá xa lạ cho các nhà triển khai ảo hóa hiện nay. Vai trò của giải pháp này tập trung ở vấn đề chính là backup, khôi phục và đảm bảo an toàn dữ liệu hạ tầng ảo đáp ứng hoàn toàn các nhu cầu từ bất kỳ độ lớn hay phức tạp của môi trường ảo hóa Vmware và hiện nay là hỗ trợ cả Hyper-V. Một số quan tâm chính mà giải pháp này mang lại:

- Hỗ trợ môi trường ảo hóa ESX/ESXi Vmware và Microsoft Hyper-V

- Tăng cường với kiến trúc backup phân tán cho các môi trường lớn và phúc tạp

- Ngoài giải pháp backup còn đi kèm theo trong bộ sản phẩm tập trung này là Replication.

- Hỗ trợ khôi phục nhanh hệ thống trực tiếp (start máy ảo trực tiếp) từ các tập tin backup đã được nén và dedup mà không cần restore các tập tin máy ảo ra hệ thống lưu trữ.

- Đa dạng hóa các phương thức restore từ một bản backup: restore máy ảo, tập tin máy ảo, tập tin bên trong OS của máy ảo hoặc dữ liệu của một ứng dụng đặc thù như AD, Exchange…

- Hỗ trợ incremental backup (Forward Incremental và Reversed Incremental Backup )

- Tăng cường khả năng lưu trữ với tính năng compress và deduplication giảm dung lượng đầu tư cho hệ thống backup

- Cung cấp report và các kết quả thông số backup realtime

II. Tổng quan

Trong phần này sẽ cung cấp chi tiết hơn về giải pháp Veeam Backup & Replication bao gồm kiến trúc và tính năng của nó đồng thời là các khái niệm cần thiết để hiểu quy trình hoạt động và xử lý của Veeam Backup&Replication

1. Các thành phần hoạt động

Đâu tiên Veeam Backup&Replication không phải là một giải pháp một ứng dụng độc lập mà nó là một giải pháp một ứng dụng được thiết kế theo phương thức modular cho phép người dùng tùy biến hơn tùy độ lớn của môi trường ảo hóa và cả trong cấu hình. Như thế gói cài đặt của Veeam sẽ bao gồm nhiều thành phần gom lại (Components) để thiết lập thành một hạ tầng backup hoàn chỉnh.. Trong đó một vai thành phần sẽ đóng vai trò core xử lý và một vài thành phần khác lại là tùy chọn thêm hỗ trợ cho việc vận hành quản trị với mảng hoạt động business tùy nhu cầu một số thành phần khác sẽ được thêm vào.

Tuy nhiên chú ý một điều các thành phần này hoàn toàn có thể triển khai chung một hệ điều hành (physical hoặc virtual) hoặc thành từng phần tách rời trên nhiều máy hỗ trợ cho nhu cầu mở rộng, hiệu suất, quản lý…

Veeam Backup&Replication sẽ bao gồm các thành phần sau. Một số có thể là cài đặt dùng file tách rời hoặc một số khác phải cấu hình trong quá trình hoạt động của các thành phần khác:

§ Veeam backup server

Là một máy chủ physical hoặc virtual được cài đặt gói Veeam Backup&Replication đóng vai trò là hạt nhân chính cho cả hạ tầng backup có nhiệm vụ làm nơi trung tâm cấu hình và điều khiển các hoạt động backup resotre trên hệ thống. Các chức năng hoạt động chính:

Quản lý các tác vụ backup, replication và restore
Điều khiển việc lập lịch cho các job backup cũng như xác định việc phân bổ tài nguyên (khái niệm này cần hiểu phương thức và cách lưu trữ backup ở phần sau)
Là nơi tập trung các thao tác cấu hình và quản lý các thành phần khác trong hạ tầng backup.
Chú ý: Veeam backup server khi triển khai mặc định nó sẽ có hai thành phần mặc định đi kèm là Backup proxy và backup repository.

§ Backup Proxy

Khi Veeam Backup Server được triển khai hoàn tất thì server này sẽ chịu toàn bộ các nhiệm vụ cho một qui trình backup bao gồm điều job backup và tiếp nhận xử lý các traffic backup từ các máy ảo khi thực hiện backup. Khi đó các dữ liệu backup sẽ được đẩy trực tiếp từ nguồn về đích là con Veeam Backup server. Trường hợp như thế chỉ được chấp nhận trong môi trường cực nhỏ với số lượng job và VM giới hạn nhưng trong môi trường lớn thì nó hoàn toàn vướng phải bài toán hiệu suất mà con server này chịu đựng

Để hoàn toàn tách rời nhiệm vụ xử lý các traffic backup cũng như tối ưu hóa và tạo ra môi trường tùy biến hơn Veeam đã cho rời một thành phần gọi là Backup Proxy chúng là các server có nhiệm vụ duy nhất là tiếp nhận và xử lý các dữ liệu backup (bao gồm cả việc phải compress và dedup) Khi đó các dữ liệu kết quả từ backup proxy là các data backup sẽ được lưu trữ tại Backup Repository.

Thành phần này được triển khai chỉ cho window server (physical hoặc virtual) trong môi trường ảo của bạn. Để tối ưu hơn về hiệu suất cho nhiều backup dồng thời thì việc thiết kế ra nhiều backup proxy là hoàn toàn cần thiết. Trong trường hợp này con Backup server sẽ điều phối “workload” đều ra các con proxy để nâng cao hiệu suất.

§ Backup Repository

Là nơi được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu backup, bản sao các VM và dữ liệu về quá trình replicate.Về mặt kỹ thuật backup reposutory là một thư mục trên hệ thống lưu trữ của doanh nghiệp. Việc sử dụng dụng khái niệm repository hpàn toàn cần thiết cho môi trường cần tách rời nơi lưu trữ backup có thể nhằm mục đích phân tải backup ra nhiều nơi trên hệ thống.

Về Backup Repository có một số loại như sau:

Window server với local storage
Linux server với local hoặc mount NFS
CIFS (SMB) share
Việc xác định các server (window hay linux) làm backup repository thì backup server sẽ tự động deploy agent cần thiết xuống server đó đề control việc lưu trữ các dữ liệu backup và các tính năng khác.

§ Veeam Backup Enterprise Manager

Là một thành phần mở rộng có nhiệm vụ hợp nhất việc quản lý các job backup từ tất cả các Veeam backup server trên hệ thống thông qua một giao diện quản trị từ web browser.

§ Veeam Backup Search

Là thành phần mở rộng hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu file tập tin trong các dữ liệu được backup chỉ hỗ trợ window.

§ U-AIR Wizards

Tăng cường khả năng phục hồi dữ liệu đối với các ứng dụng có dữ liệu đặc thù như Exchange server, Active Directory

2. Các mô hình thiết kế chuẩn cho giải pháp Veeam backup&replication

Giải pháp đơn giản dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp này chỉ gồm một physical hoặc virtual server được triển khai Veeam Backup vừa đóng vai trò là Backup server (quản lý các Jobs), Backup proxy (trực tiếp tiếp nhận và xử lý các dữ liệu backup bao gồm cả xử lý dedup và compress), vừa đóng vai trò là một Backup repository nhiệm vụ kết nối storage và lưu trữ các dữ liệu backup
Giải pháp tăng cường mở rộng sao lưu cho mô trường lớn yêu cầu về hiệu suất

Với giải pháp đơn giản chỉ một Backup server khi áp dụng trong môi trường lớn với nhiều VMs và Jobs sẽ không là một giải pháp hợp lý về hiệu suất. Và từ đó nảy sinh vấn đề là triển khai rời rạc nhiều Backup Server sẽ giảm tải và tăng hiệu suất cho vấn đế backup tuy nhiên một vấn đề “rời rac” đã nảy sinh tiếp một bài toán về quản lý tập trung nó sẽ trở thành áp lực cho người quản trị. Do đó từ bản Veeam v6 đã phát triển một thành phần mới gọi là Backup Proxy nhiệm vụ duy nhất là tiếp nhận và xử lý các dữ liệu backup từ các target sau đó đưa về lưu trữ tại các Backup Repository. Bản thân người quản trị hiện tại chỉ cần một Backup Server đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý các Jobs backup của hệ thống còn “load backup” sẽ được san sẽ trải rộng cho các Backup Proxy giảm tải cho backup server và tăng cường hơn hiệu suất backup trê hệ thống.
Giải pháp sao lưu cho môi trường phân tán (Multi-Site)

Giải pháp này kết quả cho việc giải quyết bài toán hợp nhất các thông tin backup giữa các site trong một hệ thống qui mô lớn (Multi-Site). Giờ đây một thành phần mới xuất hiện Veeam Bakcup Enterprise Manager chịu trách nhiệm duy nhất cung cấp giao diện web tập trung quản lý toàn bộ các backup job trên các hệ thống bị phân tán về mặt địa lý trong khi đó qui trình backup vận hành vẫn được quản lý và thực thi tách rời ở các site à tăng cường hơn về khả năng tập trung ở qui mô mô hình lớn.
    Blogger Comment
    Facebook Comment