Powered by Blogger.

Soạn bài ngữ văn lớp 8 - Tập 2

- Nhớ rừng
- Ông đồ
- Câu nghi vấn
-Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
- Quê hương
- Khi con tu hú
- Câu nghi vấn (tiếp theo)
-Thuyết minh một phương pháp (cách làm)
- Tức cảnh Pác Bó
- Câu cầu khiến
- Thuyết minh một danh lam thắng cảnh
- Ôn tập về văn bản thuyết minh
- Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
- Đi đường (Tẩu lộ)
- Câu cảm thán
- Câu trần thuật
- Viết bài tập làm văn số 5
- Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
- Câu phủ định
- Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
- Hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn)
- Hành độngnói
- Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô đại cáo)
- Hành động nói (tiếp theo)
- Ôn tập về luận điểm
- Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
- Viết đoạn văn trình bày luận điểm
- Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
- Viếtbài tập làm văn số 6
- Thuế máu (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp)
- Hội thoại
- Tìmhiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
- Đi bộ ngao du (Trích Ê-min hay về giáo dục)
- Hội thoại (tiếp theo)
- Luyện tập đưa tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
- Kiểm tra văn
- Lựa chọn trật tự từ trong câu
- Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
- Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang)
- Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)
-Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận
- Chương trình địa phương (Phần Văn)
- Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
- Viết bài tập làm văn số 7
- Tổng kết phần Văn
- Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
- Văn bản tường trình
- Luyện tập làm văn bản tường trình
- Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)
- Văn bản thông báo
- Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
- Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
- Kiểm tra tổng hợp cuối năm
- Tổng kết phần Văn (tiếp theo)
- Luyện tập làm văn bản thông báo
- Ôn tập phần Tập làm văn
    Blogger Comment
    Facebook Comment