Powered by Blogger.
Showing posts with label Giáo Dục. Show all posts
Showing posts with label Giáo Dục. Show all posts

Học để làm gì?

Tôi đã từng phân tích, trọng tâm của giáo dục là việc học, chứ không phải là việc dạy hay nội dung chương trình. Vì thế, mọi hoạt động củ...
Read More

Thi để làm gì?

Thi cử động chạm đến những vấn đề cốt tủy của giáo dục. Nó là một trong số những câu hỏi quan trọng nhất mà các nhà quản lý cần phải trả ...
Read More

Tự học là yếu tố quyết định…

Từ bỏ môi trường nghiên cứu khoa học nơi xứ người, TS GIÁP VĂN DƯƠNG cùng vợ con trở về để giúp cho giới trẻ “tự thân khai sáng”, để tìm ...
Read More

Gia giáo và thân giáo

Ngày nhỏ, khi còn sống ở quê, cứ mỗi khi trong nhà có người đến tuổi dưng vợ gả chồng, tôi lại thường xuyên nghe ông bà chú bác của mình ...
Read More

Học để làm người tự do

Tôi cho rằng, mục tiêu của giáo dục là giúp cho người học vượt thoát khỏi những giới hạn do chính giáo dục mang lại. Học lại là hoạt động...
Read More

Giáo dục trong gia đình: Phòng tuyến không thể buông lơi

Khi giáo dục nhà trường đang có nhiều bất cập, thì giáo dục trong gia đình là chốt giữ cuối cùng các bậc phụ huynh cần trấn giữ. Đây là c...
Read More