Powered by Blogger.

Đánh giá hiệu quả hoạt động shop online qua 8 KPI (phần 1)

Hoạt động kinh doanh trực tuyến hay shopping online đang ngày càng phát triển, nhà nhà cùng làm shop online, người người đều trở thành chủ shop hoặc mua bán online. Với các chủ shop online, việc đánh giá hiệu quả hoạt động shop của mình là rất cần thiết, đem đến cho bạn những thông tin hữu ích về nhu cầu và xu hướng mua sắm của khách hàng trên shop. Do đó cần những thông tin và dữ liệu nào, thu thập từ đâu để có thể đo lường hoạt động shop online của bạn một cách hiệu quả và đơn giản? Để làm được điều đó, chúng ta cần có những tiêu chuẩn nhất định. Bizweb xin chia sẻ với các bạn 8 thông số đo lường phù hợp với quy mô shop online của bạn.

Một số thông tin khi áp dụng KPI để đánh giá hiệu quả hoạt động shop online

KPI đầy đủ là Key Performance Indicator, là chỉ số đánh giá thực hiện công việc hay đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự. Với các doanh nghiệp, mỗi nhân viên hay bộ phận đều có những kế hoạch và mục tiêu đề ra trong tuần hay trong tháng, từ những mục tiêu này nhà quản lý sẽ có những chỉ tiêu và tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân, tổ chức. Những chỉ số mang tính định tính tính hay định lượng này được hiểu là KPI. Giống như khi bạn làm bài kiểm tra tiếng Anh, với 4 khả năng nghe, nói, đọc, viết các bạn có mức thang từ 4 đến 9 tương ứng với những năng lực khác nhau. Số điểm của bạn cho mỗi phần sẽ cho thấy khả năng của bạn đạt đến trình độ nào. Những khả năng và mức thang điểm cũng chính là một ví dụ cho các KPI đánh giá năng lực của bạn. Vậy việc KPI sẽ được ứng dụng trong đánh giá hiệu quả hoạt động shop online như thế nào?
đánh giá hiệu quả shop online qua KPI
Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu thêm đôi điều về KPI. Khi áp dụng KPI để đánh giá hiệu suất cho shop online, các chủ doanh nghiệp, chủ shop sẽ tận dụng được những ưu điểm như:
– Điều chỉnh sản phẩm: khi có những chỉ tiêu và thông số thực tế, các chủ shop có thể nhận ra nhu cầu thực tế của khách hàng với sản phẩm của mình, vì sao khách hàng chọn sản phẩm A mà không phải sản phẩm B, vì sao khách hàng ít quay lại với shop.
– Điều chỉnh cách tiếp cận khách hàng: từ nhu cầu của khách hàng, chủ shop sẽ phân tích và thay đổi hướng tiếp cận, cách sắp xếp sản phẩm trên web cho phù hợp với thị hiếu và nhu cầu thực tế.
– Hỗ trợ quản lý và điều chỉnh hoạt động quản lý: quản lý sản phẩm sao cho phù hợp cũng như quản lý nhân viên shop online như thế nào để thu hút và giữ chân khách hàng cũng là những mối quan tâm mà chủ shop sẽ rút ra được việc theo dõi những chỉ số KPI.
– Xác định mục tiêu kinh doanh: từ các chỉ số thu thập và mục tiêu đề ra các chủ shop/ chủ doanh nghiệp có thể điều chỉnh mục tiêu kinh doanh của shop để đáp ứng nhu cầu thị trường và khách hàng.
Tuy nhiên, áp dụng các chỉ số KPI không phải là đũa thần trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của shop online. Vẫn có những điều hạn chế nhất định trong việc áp dụng các KPI cho shop online như:
– Xây dựng và theo dõi yêu cầu sự kiên nhẫn của chủ shop, những điều chỉnh sẽ có tác dụng dần dần từ đó dẫn đến mục tiêu và chỉ tiêu sẽ có những thay đổi nhất định.
– Các chỉ tiêu cần xây dựng theo SMART (Specific, Measurable, Assignable, RealisticTime-based). Các chỉ tiêu đánh giá cần phải cụ thể, có thể đo được, nguồn thực hiện, thực tế và được đo trong khoảng thời gian nhất đinh. Trong trường hợp các chỉ tiêu và mục tiêu theo dõi được đưa ra nhưng kết quả thu được khó có thể đong đếm hay mang tính thực tế thì người theo dõi sẽ khó có thể sử dụng những thông tin đó một cách hữu ích.
– Nhiều KPI sẽ dẫn đến việc thu thập thông tin, xử lý nhiều nhưng không thể áp dụng vào thay đổi các hoạt động thực tế.
đánh giá hiệu quả shop online qua KPI 2
Từ đó, có thể thấy rằng KPI chỉ phát huy được hiệu quả khi là 1 phần trong kế hoạch theo dõi và quản lý của bạn, từ những số liệu và chỉ tiêu đánh giá để có những thay đổi phù hợp cho hoạt động của shop online. Hiện có nhiều trang web và công cụ phân tích hiệu quả, Bizweb xin tổng hợp và chuyển đến những phương pháp thu thập KPI trong phần tiếp theo của bài viết.
    Blogger Comment
    Facebook Comment