Powered by Blogger.

Windows Deployment Services trên Windows Server 2012

Windows Deployment Services (WDS) là phiên bản nâng cấp của Remote Installation Services (RIS) là một role đi kèm với Windows Server 2008 và Windows Server 2012. WDS có nhiệm vụ lưu trữ các bộ cài đặt hệ điều hành được lưu dưới dạng ảnh (Image) và triển khai các Image này đến cho các máy client.

WDS có thể triển khai cả hệ điều hành dành cho client và hệ điều hành server. Các máy WDS client sẽ kết nối đến WDS Server thông qua kết nối mạng, sử dụng giao thức PXE để cài đặt hệ điều hành cho mình.

Và trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách thiết lập một WDS Server. Yêu cầu trước khi thiết lập WDS Server như sau:

Một máy Server cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012 đã lên Domain Controller và trong hệ thống mạng có một DHCP Server. Phân vùng ổ cứng lưu trữ các file image phải ở định dạng NTFS. Nếu bạn chưa cài đặt DHCP Server thì có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cách triển khai DHCP Server tại đây. Và ngoài ra chúng ta cũng cần có các bộ cài đặt hệ điều hành cho client, chúng ta sẽ sử dụng hai file boot.wim và image.wim trong thư mục Sources của bộ cài cho WDS Server để triển khai.

Trong bài hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng server DC-01 đã dựng từ trước, đã lên Domain Controller và cài đặt DHCP Service, server sẽ có IP là 192.168.1.5/24. Chúng ta sẽ cài đặt thêm gói dịch vụ Windows Deployment Services trên Server và sau đó triển khai bộ cài Windows 8.1 cho một máy client.

Đầu tiên, chúng ta vào Add role and Features trong Server Manager tìm và cài đặt Windows Deploying Services. Vì chúng ta cài đặt trực tiếp ngay trên Server đang sử dụng nên chọn Role-based or feature-based installation.
Chọn Server DC-01.

Tìm và tick chọn Windows Deployment Services, nhấn Add Features các gói đi kèm yêu cầu.

Xem lại một số yêu cầu trước khi cài đặt, chúng ta nhấn Next.


Chúng ta chọn cài đặt cả hai gói, nhấn Next để tiếp tục.

Xem lại các lựa chọn và nhấp Install để bắt đầu cài đặt.


Sau khi cài đặt xong, chúng ta nhấp Finish và quay lại cửa sổ Server Manager, vào Tools tìm và chọn Windows Deployment Services.


Giao diện Windows Deployment Services.


Chúng ta tìm chọn đến Server DC-01, phải chuột và chọn Configure Server như hình để bắt đầu cấu hình WDS cho server.


Một số yêu cầu trước khi bắt đầu cấu hình. Lưu ý là WDS Server phải là thành viên của một Active Directory Domain Services, hoặc là một Domain Controller. Trong hệ thống mạng phải có DHCP và DNS Serer. Chúng ta nhấn Next và tiếp tục.


Chúng ta chọn Integrated with Active Directory, và nên chọn option này thay vì Standalone Server.


Chọn nơi sẽ lưu trữ Boot images, install images, PXE boot files,… phân vùng lưu trữ phải được định dạng NTFS.


Nếu chúng ta chọn lưu trữ trên phân vùng chứa hệ điều hành (ở đây là ổ C) thì sẽ có thông báo sau, nhấn Yes.


Nếu chúng ta đã cài đặt DHCP ngay trên cùng một Server thì nên chọn hai option bên dưới và nhấn Next.


Chúng ta chọn Respond to all client computers (known and unknown) để triển khai bộ cài cho tất cả các máy client.


Chờ cho quá trình cấu hình hoàn tất và chúng ta bắt đầu đưa file boot và install vào WDS Server.


Quay lại cửa sổ Windows Deployment Services, chúng ta phải chuột vào thư mục Boot Image và chọn Add Boot Image để thêm file Boot.wim vào.


Chúng ta chọn đường dẫn đến nơi chứa bộ cài hệ điều hành Windows 8.1, vào thư mục sources và chọn file boot.wim. File này sẽ được dùng để boot bộ cài hệ điều hành trên máy client.


Chúng ta nhập tên và mô tả cho boot image.


Chúng ta xem lại các cấu hình và nhấn Next.


WDS Server đang thêm file boot image vào hệ thống của mình.


Sau khi đã thêm được boot image vào, chúng ta bắt đầu thêm install image. Lưu ý, boot image có thể dùng chung cho nhiều hệ điều hành tương tự nhau, nhưng install image thì chỉ dùng riêng cho một hệ điều hành.


Chúng ta tạo một Group để chứa Install image.


Chọn đường dẫn đến bộ cài Windows 8.1, tìm và chọn file install.wim.


Trong file install.wim này bao gồm hai bộ cài là Windows 8.1 Pro và Windows 8.1, chúng ta có thể chọn hết cả hai bộ cài. Ngoài ra chúng ta có thể bỏ dấu tick bên dưới để đổi lại tên bộ cài.


Xem lại các cấu hình đã chọn và nhấn Next.


WDS đang thêm install image vào.


Sau khi đã thêm được boot image và install image chúng ta khởi động WDS Server DC-01.


Tại máy client:

Tại các máy client, chúng ta vào BIOS chọn chế độ boot từ Network.


Màn hình client khi boot thành công. Chúng ta thấy rằng máy client đã nhận được IP từ DHCP Server ở DC-01 là 192.168.1.100. Chúng ta nhấn F12 để bắt đầu Network Service boot.


Sau khi boot thành công trên máy client sẽ có giao diện boot như hình dưới, chúng ta chọn Ngôn ngữ và định dạng Keyboard sau đó nhấn Next để bắt đầu cài đặt.


Trước khi được phép cài đặt, chúng ta phải nhập tên và mật khẩu tải khoản quản trị (admin) trên WDS Server hoặc nhập tên user được cấp.


Chúng ta chọn bộ cài sẽ cài đặt, ở đây chúng ta chỉ thêm mỗi một bộ cài Windows 8.1 Pro.


Chọn phân vùng sẽ cài đặt hệ điều hành.


Quá trình cài đặt đang được tiến hành và sau đó chúng ta tiến hành cấu hình cài đặt Windows bình thường.


Sau khi cài đặt xong, máy Client sẽ được tự động cho gia nhập vào Domain tkbaotrimang.net, vì vậy chúng ta sẽ dùng một tài khoản user trong domain để đăng nhập vào.


Chờ cho quá trình cài đặt được hoàn tất lần cuối.


Giao diện Windows 8.1 trên máy client sau khi cài đặt.


Như vậy là chúng ta đã cài đặt và dựng thành công WDS Server. Bài hướng dẫn đến đây là kết thúc, chúc các bạn thành công!
    Blogger Comment
    Facebook Comment