Powered by Blogger.

Các mô hình nến cơ bản: Phần IV – Nến Morning star

Mô hình nến sao mai (Morning star) và doji sao mai là mô hình cụm ba nến đảo chiều tại đáy. Cũng giống như một buổi sớm mai luôn báo hiệu ánh mặt trời sắp lên, mô hình morning star báo hiệu giá sẽ tăng mạnh. Nến một của mô hình là một cây nến giảm mạnh sau một xu hướng giảm. Nến thứ hai xuất hiện với giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến một. Cây nến thứ hai phải là một cây nến với thân nhỏ (tăng hay giảm đều được), tuy nhiên điểm quan trọng nhất là thân nến hai phải ở vị trí thấp hơn thân nến một.

Cây nến thứ ba của mô hình morning star là một cây nến tăng mạnh có giá đóng cửa nằm trong khoảng thân nến của cây nến một. Phần mềm vẽ biểu đồ Thinkorswim quy định nến thứ ba phải đóng cửa trên điểm giữa của thân nến một. Sẽ tốt hơn nếu nến thứ ba xuất hiện khoảng trống giữa giá nến hai và ba (gap tăng), tuy nhiên không bắt buộc phải có gap thì mô hình mới hoàn thành.

Điểm khác biệt giữa mô hình nến sao mai và doji sao mai là nến thứ hai là nến doji (nến có giá mở cửa và đóng cửa gần bằng nhau).

Theo lý thuyết của Nison, các đặc điểm giúp tăng khả năng xu hướng đảo chiều cho mô hình sao mai như sau:

– Phải thực sự có một khoảng trống giá giữa nến hai so với nến một và ba

– Nến thứ ba có giá đóng cửa càng cao so với nến một, lực mua càng mạnh

– Khối lượng giao dịch thấp ở nến một và khối lượng giao dịch cao ở nến ba. Khối lượng giao dịch cao thể hiện việc phe mua thực sự kiểm soát thị trường và có khả năng đảo chiều xu hướng mạnh hơn.
    Blogger Comment
    Facebook Comment