Powered by Blogger.
Showing posts with label CryptoCurrency. Show all posts
Showing posts with label CryptoCurrency. Show all posts

Các mô hình nến cơ bản: Phần II – Nến Hammer

Mô hình nến hammer là mô hình đảo chiều tăng, sau một xu hướng giảm. Trong tiếng Nhật được gọi là “takuri” có nghĩa là “cố gắng đo lường...
Read More

Các mô hình nến cơ bản: Phần III – Nến hanging man

Mô hình nến hanging man là một mô hình đảo chiều giảm xảy ra trong xu hướng tăng và cảnh báo khả năng tạo đỉnh của xu hướng tăng đó. Một ...
Read More

Các mô hình nến cơ bản: Phần IV – Nến Morning star

Mô hình nến sao mai (Morning star) và doji sao mai là mô hình cụm ba nến đảo chiều tại đáy. Cũng giống như một buổi sớm mai luôn báo hiệu...
Read More

Các mô hình nến cơ bản: Phần V – Nến Evening star

Evening star và evening doji là những mô hình đảo chiều tại đỉnh và gồm ba nến. Tương tự như buổi chiều tà giúp dự báo rằng màn đêm sẽ ba...
Read More

Các mô hình nến cơ bản: Phần VII – Doji bia mộ

Nến doji bia mộ là một nến đảo chiều tại đỉnh. Một doji bia mộ là một doji đặc thù có giá mở cửa và đóng cửa nằm ở đáy nến và nến có bóng...
Read More