Powered by Blogger.

Các mô hình nến cơ bản: Phần VII – Doji bia mộ

Nến doji bia mộ là một nến đảo chiều tại đỉnh. Một doji bia mộ là một doji đặc thù có giá mở cửa và đóng cửa nằm ở đáy nến và nến có bóng trên dài và không có bóng dưới (nếu có bóng dưới thì rất nhỏ và mô hình này vẫn đúng). Vào lúc mở cửa, bên mua đã tiếp tục xu hướng tăng trước đó và đẩy giá lên cao hơn, tuy nhiên trong ngày giá đã đạt đến mốc bên bán chiếm quyền kiểm soát và đẩy giá ngược lại về mốc giá mở cửa. Theo Nison, bóng nến trên càng dài và giá càng tăng cao, nến doji bia mộ sẽ tạo lên sự đảo chiều càng mạnh. Mặc dù nến doji bia mộ là một dạng đặc thù của nến shooting star, Nison phát biểu rằng doji bia mộ có khả năng tạo giá giảm nhiều hơn shooting star.
    Blogger Comment
    Facebook Comment