Powered by Blogger.
Showing posts with label ERP. Show all posts
Showing posts with label ERP. Show all posts

Triển khai ERP - Sự khác biệt giữa các giải pháp

Nghiên cứu được tiến hành trên phạm vi toàn cầu, bao gồm 670 doanh nghiệp (DN) ứng dụng các giải pháp ERP khác nhau. Ngoài 3 giải pháp ph...
Read More

Hiện trạng triển khai ERP

Bản nghiên cứu “Tình hình ứng dụng ERP 2008” được tập đoàn tư vấn Panorama thực hiện từ tháng 12/2005 đến tháng 09/2008, thông qua bình c...
Read More

Quy trình lựa chọn hệ thống ERP

Ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh đang làm việc tại Bộ phận Dịch vụ tư vấn về rủi ro hệ thống thông tin của Công ty TNHH Ernst & Young Việt N...
Read More

CRM (Customer Relationship Management) là gì?

Những nhận định về quản lý mối quan hệ khách hàng hiện nay không còn mới mẻ nữa. Ngày nay, nó được thừa nhận một cách rộng rãi bởi bạn cư...
Read More

FRM (Finance Resource Management) là gì?

Quản lý tài chính là việc sử dụng các thông tin phản ánh chính xác tình trạng tài chính của một doanh nghiệp để phân tích điểm mạnh điểm ...
Read More

SCM (Supply Chain Management) là gì?

Có thể nói 1 cách đơn giản: SCM (Supply Chain Management – Quản lý dây chuyền cung ứng) là 1 phần trong ERP. Nhưng thực chất SCM là gì, ứ...
Read More

HRM (Human Resource Management) là gì?

I. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự: 1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự: Kể từ khi hình thành xã hội loài người, con ngư...
Read More

ERP (Enterprise Resource Planning) là gì?

Thuật ngữ “ERP” đã và đang thâm nhập vào đời sống doanh nghiệp nhưng vẫn còn rất nhiều người hiểu mơ hồ về nó. Từ thực tiễn của một người...
Read More

Thay đổi văn hóa doanh nghiệp với ERP

Có một vấn đề ít ai nói tới, đó là yếu tố văn hóa doanh nghiệp, cũng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến thành công trong triển khai phần mềm ...
Read More

Cân nhắc việc Doanh Nghiệp ứng dụng ERP và giới hạn của ERP

1.- Mục tiêu của Doanh Nghiệp là gì? 2.- Doanh nghiệp đã có nhu cầu thực sự chưa? Sức ép quản lý? Trong quá trình hoạt động có thể vẫn ổn ...
Read More

Chi phí triển khai giải pháp ERP

Chi phí lớn nhất trong ngân sách chi tiêu cho ERP nằm ở phần triển khai. Xác định trước những khoản mục chi phí sẽ giúp việc triển khai đ...
Read More

10 yếu tố đảm bảo triển khai ERP thành công

Những câu chuyện về các dự án ERP thất bại luôn là nỗi ám ảnh cho các CEO hay CIO khi quyết định triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp...
Read More