Powered by Blogger.

Google Analytics phần 10 - Filter


chúng ta đã tìm hiểu về Predifined Filter với những tiêu chí định sẵn. Để tăng khả năng và phạm vi lọc nhiều dữ liệu traffic hơn nữa, GA cung cấp cho người dùng Custom Filter với nhiều tính năng đa dạng.

Từ trên xuống dưới:

Exclude: loại trừ ra khỏi báo cáo những traffic (hit) trùng với Filter Pattern


Ví dụ ở đây tôi muốn loại những traffic từ nước Đức ra khỏi báo cáo thì sẽ chọn:Exclude-->Fliter Filed: Country-->Filter Pattern-->Save

Include: chỉ thêm vào báo cáo những traffic (hit) trùng với Filter Pattern


Nếu tôi chỉ muốn lọc những traffic của visitor sử dụng trình duyệt Opera: chọnInclude-->Browser-->Opera -->Save

Lowercase/Uppercase: chuyển toàn bộ những field trong báo cáo thành chữ thường hoặc chữ hoa. Google Analytics rất nhạy cảm, nó thu nhận hoàn toàn những dữ liệu từ thanh địa chỉ của trình duyệt, vì thế có những URL kết hợp cả chữ hoa và thường được đưa vào báo cáo. Tính năng này giúp đồng nhất một kiểu trình bày cho báo cáo.


Bộ Lọc 08 trên sẽ giúp tạo report toàn chữ in thường những từ khóa visitor sử dụng để đến với site của bạn. Nếu 1 visitor search Probux Scam và vào site này của tôi thì report sẽ cung cấp keyword: probux scam.

Search and Replace: tìm kiếm một pattern (định dạng) nào đó và thay thế nó bởi 1 form khác.


Một ví dụ đơn giản của Bộ Lọc 09 sẽ giúp loại bỏ những thư mục bắt đầu với 2013 (với blogger thì đây là những bài viết trong năm 2013).

Sử dụng Case Sensitive nếu bạn muốn tìm kiếm với mức độ chính xác tuyệt đối.

Đối với phần Advanced khá phức tạp nên tôi để dành một bài viết riêng để hướng dẫn đầy đủ hơn.
    Blogger Comment
    Facebook Comment