Powered by Blogger.

Google Analytics phần 11- Lọc địa chỉ IP


Ở phần trước tôi đã giới thiệu về Filter, một công cụ giúp Admin có thể lọc traffic rất hiệu quả. Một trong những Filter thường gặp và hữu hiệu nhất đó là Filter những địa chỉ IP không nằm trong đối tượng theo dõi. Chẳng hạn bạn muốn GA không thống kê những traffic nội bộ có IP từ công ty bạn đang công tác chẳng hạn, khi đó có rất nhiều địa chỉ muốn loại bỏ. Giải pháp sẽ là tạo một Filter và exclude cả range IP của công ty.
Ví dụ range IP: 63.212.171.150 - 63.212.171.254

Để làm được điều này, ta cần mã hóa range IP theo ngôn ngữ của GA.

Bước 1: Vào IP address rangle tool của GA

Bước 2: Nhập 63.212.171.150 vào First Ip Address

Bước 3: Nhập 63.212.171.254 vào Last Ip AddressClick vào Generate RegEx, GA sẽ chuyển đổi 2 địa chỉ IP này thành ngôn ngữ của bộ lọc.Sau khi có kết quả, vào GA để tạo mới một Filter (xem bài trước)


Copy kết quả trên vào ô Filter Pattern, rồi Save lại, ta được Bộ Lọc 01 loại bỏ những traffic có IP từ 63.212.171.150 đến 63.212.171.254.

Một số lưu ý khi lọc IP:

- Trường hợp có nhiều IP range muốn lọc chỉ cần tạo dấu | giữa 2 đoạn IP đó (đã chuyển ngôn ngữ)

Ví dụ: ^192\.168\.1\.([1-9]|1[0-9]|2[0-5])$|^10\.0\.0\.([1-9]|1[0-4])$ nếu muốn lọc 2 range IP 192.168.1.1-25 và 10.0.0.1-14.

- Filter chỉ chập nhận đoạn IP có độ dài thấp hơn 255 ký tự nên có thể chia nhỏ những range lớn quá nếu cần thiết.

- Nếu IP đầu tiên kết thúc với .0 và IP cuối cùng kết thúc với .255 thì đoạn IP chuyển đổi sẽ ngắn hơn.
    Blogger Comment
    Facebook Comment