Powered by Blogger.

Google Analytics phần 7 - Đánh giá chất lượng traffic

Cơ cấu traffic được Google Analytics phân thành 3 loại chính:
+ Direct Traffic
+ Search Engine : được chia thành 2 loại là Organic và Paid Search Traffic
+ Refferal Traffic
Vào trang reporting của web, tìm đến mục Traffic Source -> Source -> All Traffic, bạn sẽ thấy bảng sau:

Blog của tôi có traffic phần lớn từ Google search, tiếp theo là Direct traffic và đứng thứ 3 là referral của blogger. Điều này không thể hiện được chất lượng của traffic, vì thế chúng ta cần một thống số khác đó là Bounce rate. Những traffic nào có Bounce rate càng thấp thì càng chất lượng. Với những trang dạng blog thì bounce rate cao hơn bình thường bởi visitor đến với site phần lớn chỉ quan tâm đến bài viết, nội dung mà họ đang tìm kiếm. Bounce rate từ 40 -70% phản ánh chất lượng của site đáp ứng được yêu cầu của visitor.
Ta có thể so sánh bounce rate của từng nguồn với trung bình của toán site. Ở phía phải, click vào Comparison

GA sẽ biểu diễn các số thống kê dưới dạng biểu đồ cột ngang. Những nguồn có bounce rate lớn hơn trung bình có màu đỏ, tiến về phía phải và ngược lại dưới trung bình màu xanh tiến về bên trái.


Bounce rate từ organic của tôi cao hơn so với trung bình 5%, direct thấp hơn 14%...Rõ ràng là tôi cẩn cải thiện lại chất lượng blog để giảm cả bounce trung bình và bounce organic.
Bên cạnh bounce rate, web owner còn phải hết sức chú ý đến Landing Page và Keyword. 2 yếu tố này giúp bạn xác minh được traffic đến với site qua trang nào (bài viết nào) và sử dụng từ khóa gì để tìm kiếm.
Chọn 1 dimension thứ 2 bên cạnh source traffic đó là Landing Page.Một list những Landing Page được show ra. Đó là những trang có bài viết đã đưa visitor đến với site.

Những bài viết nào có bounce rate cao không hiệu quả trong việc níu giữ visitor ở lại và tìm kiếm thông tin khác. Chất lượng bài viết đó cần được xem xét. Ngược lại bài viết tốt tạo cảm tình và thúc đẩy visitor tiếp tục sử dụng site.
Để biết keyword nào visitor sử dụng để tìm đến bài viết và trang của bạn, chọn dimension thứ 2 là keyword.

Keyword là những gì visitor thực sự muốn tìm kiếm ở site của bạn. Keyword có bounce rate cao chứng tỏ site không đáp ứng được kỳ vọng của visitor. Kết hợp với landing page để xem bài viết nào chứa keyword không hiểu quả đó để thay đổi và tăng chất lượng lên.
Bên cạnh những yếu tố trên, chất lượng traffic còn phải được thể hiện qua những mục tiêu và doanh số mà traffic đem lại. Bài viết sau, tôi sẽ phân tích rõ hơn 2 khía cạnh này.
    Blogger Comment
    Facebook Comment