Powered by Blogger.

Google Analytics phần 8 - Tốc độ website

Tâm lý của visitor khi đến với một website nào đầu tiên vẫn là nội dung của site đó. Nhiều trường hợp visitor chưa kịp định hình liệu thông tin đang cần tìm có hữu ích hay không thì đã exit bởi thời gian load web quá lâu. 
Google Analytics dành một mục riêng để giúp siteowner có thể phân tích và đưa ra giải pháp thích hợp. 
Đăng nhập vào Report của web trong GA của bạn. Tìm đến mục Site Speed-->Overview


GA sẽ show những con số thống kê, cái nhìn toàn cảnh về tốc độ của site ở nhiều khía cạnh khác nhau:

1% lượt pageview được sử dụng làm mẫu cho việc thống kê, vì thế đây là đều là những số trung bình của mẫu đại diện. Đơn vị tính là giây và tính đến phần trăm của giây.
Avg. Page Load Time (7.9): khoảng thời gian trung bình để load 1 trang, kể từ khi bắt đầu lượt pageview (chẳng hạn như click vào link đến page) đến khi load đầy đủ xong trang web.
Avg. Page Load Time được chia thành 2 phần: 
1) network và severtime: thời gian để load những resources như scripts, images....
2) browưer time: thời gian để phân tích cú pháp, thực thi javascript và trình diễn trang 
Avg. Redirection Time (0.02): khoảng thời gian trung bình để chuyển hướng đến site. Chẳng hạn visitor search từ khóa và click vào link trên Google, khoảng thời gian từ khi click đến khi vào site được xem là redirection time. Nếu không có redirection nào hoặc quá nhỏ (bé hơn 1/100 giây) thì thông số này bằng 0. 
Kể từ tháng 11/2011, GA đưa Redirection Time vào cách tính Page Load Time nên ta có thể thấy phần gia tăng chút ít của Avg. Page Load Time kể từ khoảng thời gian này so với trước.
Avg. Domain Lookup Time (0.09): khoảng thời gian trung bình dùng để tra cứu DNS của site.
Avg. Server Connection Time (0.17): khoảng thời gian trung bình để kết nối với Server của bạn.
Avg. Server Response Time (2.5): khoảng thời gian trung bình để Server thực thi 1 request từ user.
Avg. Page Download Time (0.43): khoảng thời gian trung bình để download page của bạn.
Cụ thể hóa hơn, GA còn đưa ra báo cáo đối với các loại trình duyệt, vị trí địa lý và thống kê từng trang trong site của bạn. Click vảo Browser để xem tốc độ load ở những trình duyệt khác nhau:


Chọn Country/Territory để xem vùng miền nào vào site của bạn nhanh hơn:

Chọn Page rồi đánh giá trang nào "nhẹ", "nặng" và tìm cách cải thiện:

Ở mỗi mục, click vào view full report bên góc phải để xem thống kê đẩy đủ hơn.
Còn khá nhiều vấn đề về tốc độ của website.
    Blogger Comment
    Facebook Comment