Powered by Blogger.

Backup và Restore DHCP Server trong Windows Server 2008

Trong Windows Server 2008, sao lưu cơ sở dữ liệu và thiết lập của DHCP Server đã đơn giản hơn. Có thể bạn muốn sao lưu máy chủ DHCP của bạn để chuẩn bị cho kịch bản khắc phục thảm họa hoặc khi di chuyển máy chủ DHCP.
Các thao tác sau sẽ giúp bạn dễ dàng backup DHCP server của bạn.

Backup DHCP

- Mở Server Manager sau đó click DHCP RoleHình 1: Server manager. 
- Click chuột phải vào tên Server, chọn Backup.Hình 2.
- Chọn vị trí để backup và click Ok.Hình 3: Chọn vị trí lưu tập tin backup.

Restore DHCP Server
- Mở Server Manager và click vào DHCP Role.


 
Hình 4: Server Manager.
- Chuột phải vào Server và chọn Restore.Hình 5.
- Chọn vị trí của tập tin mà bạn đã backup và click OkHình 6: Chọn vị trí lưu tập tin backup.
- Sẽ có một yêu cầu bạn cần phải khởi động lại dịch vụ DHCP để hoàn tất việc Restore, Click vào Yes để khởi động lại dịch vụ DHCP server.


 
Hình 7: Khởi động lại dịch vụ DHCP server.


 
Hình 8: Dịch vụ DHCP server đang khởi động lại.
- Sau khi dịch vụ DHCP khởi động xong, cửa sổ thong báo quá trình Restore thành công sẽ hiện ra. Click Ok.

 
Hình 9: Restore DHCP server thành công..
    Blogger Comment
    Facebook Comment