Powered by Blogger.

Device Tree

Trình quản lý PnP duy trì một cây thiết bị theo dõi các thiết bị trong hệ thống. Hình dưới đây cho thấy cây thiết bị cho một cấu hình hệ thống mẫu.

Cây thiết bị chứa thông tin về các thiết bị có trên hệ thống. Trình quản lý PnP xây dựng cây này khi máy khởi động, sử dụng thông tin từ các trình điều khiển và các thành phần khác và cập nhật cây khi các thiết bị được thêm vào hoặc bị loại bỏ.

Mỗi nút của cây thiết bị được gọi là một nút thiết bị, hoặc devnode. Một devnode bao gồm các đối tượng thiết bị cho các trình điều khiển của thiết bị, cộng với thông tin nội bộ được duy trì bởi hệ thống. Vì vậy, có một devnode cho mỗi ngăn xếp thiết bị.

Trình quản lý PnP hỏi một bus driver cho một danh sách các thiết bị con của nó bằng cách sử dụng một yêu cầu IRP_MN_QUERY_DEVICE_RELATIONS. bus driver xác định danh sách con theo giao thức bus của nó. Ví dụ, trình điều khiển Windows ACPI, Acpi.sys, tìm trong không gian tên ACPI, trình điều khiển PCI truy vấn không gian cấu hình PCI và trình điều khiển trung tâm USB theo giao thức bus USB.

Cây thiết bị có thứ bậc, với các thiết bị trên một bus được biểu diễn là "con" của bộ điều hợp bus, bộ điều khiển hoặc thiết bị bus khác. (Thiết bị bus là bất kỳ thiết bị nào có thể được gắn vào các thiết bị vật lý, hợp lý hoặc ảo khác.) Bạn có thể xem cấu trúc phân cấp của thiết bị trong cây thiết bị bằng Trình quản lý Thiết bị và chọn tùy chọn xem cho phép bạn xem thiết bị bằng kết nối.

Hệ thống phân cấp của cây thiết bị phản ánh cấu trúc trong đó các thiết bị được gắn vào máy. Trình quản lý PnP sử dụng cấu trúc phân cấp này vì nó quản lý các thiết bị. Ví dụ: nếu người dùng yêu cầu rút bộ điều khiển USB khỏi máy được biểu thị bằng hình trước đó, trình quản lý PnP xác định từ cây thiết bị mà hành động này sẽ dẫn đến ba thiết bị khác cũng bị rút ra (hub USB, cần điều khiển và máy ảnh). Khi trình quản lý PnP truy vấn các trình điều khiển cho bộ điều khiển USB để xác định xem nó có an toàn để tháo bộ điều khiển hay không, nó cũng truy vấn các trình điều khiển của con cháu của bộ điều khiển (hub, joystick và camera).

Cây thiết bị là động. Khi các thiết bị được thêm vào và được lấy ra khỏi máy, trình quản lý PnP (cùng với các trình điều khiển) duy trì hình ảnh hiện tại của các thiết bị trên hệ thống.

Có các mối quan hệ khác giữa các thiết bị trên máy bên cạnh các mối quan hệ phân cấp được thể hiện trong cây thiết bị. Chúng bao gồm các mối quan hệ loại bỏ và quan hệ ejection. Xem trang tham chiếu cho IRP_MN_QUERY_DEVICE_RELATIONS để biết thêm thông tin.

Bạn không thể đưa ra bất kỳ giả định nào về thứ tự mà cây thiết bị được xây dựng, ngoại trừ thiết bị bus được cấu hình trước bất kỳ thiết bị con nào của nó. Ví dụ, bạn không nên cho rằng một thiết bị trên một bus được cấu hình trước một thiết bị khác trên bus.
    Blogger Comment
    Facebook Comment