Powered by Blogger.
Showing posts with label FreeLancer. Show all posts
Showing posts with label FreeLancer. Show all posts

25 Bí quyết tuyệt vời để trở thành một freelancer thành công

Việc trở thành một freelancer đồng nghĩa với việc bạn sẽ có rất nhiều tự do để lên kế hoạch cho công việc hàng ngày, nhưng nó cũng yêu cầ...
Read More

Làm thế nào để trở thành một freelancer lập trình web: kế hoạch trong vòng 6 tháng

Bài viết được dịch từ Freelance Folder và  Lời bàn của Vinacode:  Tác giả bài viết có “ví von” cái ngày mà bạn trở thành một freelancer l...
Read More